ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Ara 08, 2021

Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar alan ve bu hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat vb. işlemlerden geçen bir aracın ekonomik değerinde meydana gelen düşüşünün ikinci el piyasasındaki değerini ifade eder. Kaza yaparak hasar gören bir araç, onarıldıktan sonra hasarın derecesine göre değer kaybı yaşar. Değer kaybını karşılayacak taraf ise kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftır. Eğer kazada kusuru olan siz değilseniz ya da karşı tarafa kıyasla kusurunuz daha azsa aracınızda meydana gelen değer kaybı, kazaya karışan diğer sürücü tarafından karşılanır.

ARAÇ DEĞER KAYBI ŞARTLARI

Söz konusu talebi gerçekleştirebilmek için kanun koyucunun aradığı bazı şartlar vardır. Değer kaybı başvurusunda bulunabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

1-  Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemiş olmalı,

2-  Kaza tamamen sizin kusurunuzla gerçekleşmemeli (% 100 kusurlu olmamalısınız),

3-  Aracınızın yaşı 36’dan fazla olmamalı,

4-  Aracınız hurdaya çıkarılmış olmamalı

KUSURSUZLUK ŞARTI
Trafikte her kaza yapan araçta değer kaybı oluşmamaktadır. Değer kaybının oluşması için ilk koşul kaza yapan aracın meydana gelen kazada kusursuz olması veya tam kusurlu olmamasıdır. Kusursuz olması durumunda araç sahibi meydana gelen değer kaybının tamamını alabilmekte, tam kusurlu olmaması durumunda meydana gelen değer kaybını kusursuz olduğu oranda alabilmektedir. Bu önkoşulla birlikte değer kaybının oluşumunda aracın kilometresi, hasarsız 2. el rayiç bedeli, hasarın hangi parçalarda olduğu vb hususlar değer kaybı miktarının belirlenmesinde önemlidir.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEREDEN TALEP EDİLİR?
Araç değer kaybınızı kusuruyla kazaya neden olan araç sürücüsü veya onun aracının trafik sigortasını yapan şirketten talep edebilirsiniz. Değer kaybınızı alabilmek için sigorta tahkim komisyonuna başvurabileceğiniz gibi hukuki yollara başvurmanız da mümkündür.

SİGORTA TAHKİM NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta hukuku alanında uzman olan hakemler aracılığıyla uyuşmazlıkları karara bağlayan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar mahkeme kararı niteliğindedir. Sigorta tahkim komisyonunun 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin kararları kesin niteliktedir. Bu miktarı geçen tutarlarda ise İtiraz Hakem Heyeti’ne başvurulabilmektedir. Sigorta Tahkim Heyeti’ne başvurmaksızın doğrudan icra takibi yapılması veya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılması da mümkündür.

SİGORTA TAHKİME BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru hakkı doğar. İnternet üzerinden ya da posta yoluyla, başvuruya ek olarak sunulması gereken başka belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmalıdır.

Başvuruyu alan komisyon tarafından, Sigortacılık Kanunu m.30/13 ile Sigortada Tahkime İlişkin Yönetmelik madde 16 uyarınca değerlendirme yapılarak hazırlanan rapor ile beraber, dosyaya hakem atanır. Sigortada Tahkime İlişkin Yönetmelik’in 10. Maddesi gereğince hakem, 4 ay içerisinde karar vermek zorundadır. Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın uyuşmazlıklar için komisyona başvuru yapılabilmektedir. Ortalama 5-6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

Hakem kararına karşı itirazın kararın bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde yapılması zorunludur. Hakem kararının taraflara bildirildiği ve itirazın yapıldığı tarihin belirlenmesinde PTT kayıtları esas alınacak olup, diğer vasıtalarla yapılan itirazın Komisyona süresi içinde ulaşması itiraz edenin sorumluluğundadır.

Adres değişikliği halinde yeni adres bilgilerinizin derhal komisyona bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde bildirim yalnızca işbu formdaki ilgili alanda belirtilen adrese yapılacak olup, bildirimin yapılamaması itiraz edenin sorumluluğundadır.

Hakem kararlarına karşı komisyona yapılan itirazlar öncelikle Komisyon’da usul yönünden incelenecek ve süresi içinde veya usulüne uygun yapılmayan itirazlar Komisyon itiraz yetkilisi tarafından reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilecektir.

İtirazın usulüne uygun yapıldığı görüşüne varıldığı takdirde itiraza konu dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanacaktır. İtiraz Hakem Heyetince verilen karar Komisyonca taraflara bildirilecektir.

Sigortacılık Kanunun 30. Maddesinin 12. Fıkrası gereği 5.000,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına itiraz edilemez. 5.000-40.000TL arasındaki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir.

AYRINTILI BİLGİ VE DEĞER KAYBI BAŞVURULARINIZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ. (Telefon aracılığı ile ücretsiz danışma yapılamamaktadır. Anlaşma sağlanması halinde tarafımızca başvuru alınmaktadır.)

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.