GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
  • İnşaat projelerinin hukuki zemininin oluşturulması
  • Kat Karşılığı, Arsa Payı Karşılığı veya Hasılat Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, idari başvurular ve izinlerin alınması hususlarında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Gayrimenkul alım-satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmelere ilişkin ihtilafların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti
  • Kamulaştırma, El Atmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve İstirdat Davaları
  • Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şuyu)
  • İpotek ile Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
  • Kentsel Dönüşüm alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Tapu İptali ve Tescil Davaları
  • İhaleler
  • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi
Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.