İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU
 • İdari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi, idari davaların takibi
 • 3194 Sayılı İmar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 2492 Sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4046 Sayılı Özelleştirme Yasasından doğan uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • Bankacılık Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar gibi pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulması
Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.