AKIL ZAYIFLIĞI-CEBİR, TEHDİT, HİLE- CİNSEL İSTİSMAR- HATA

Şub 18, 2022

YARGITAY BAŞKANLIĞI 9. Ceza Dairesi 2021/21786 E. , 2021/8030 K. 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ: Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜM: Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyet

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü: Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 28.02.2014 tarihli raporuna göre kendisinde mevcut akıl zayıflığının uzman olmayanlarca anlaşılamayabileceği bildirilen mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, olayın intikal şekli ve zamanı, savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında suç tarihinden önce internette tanıştığı on yedi yaşındaki mağdure ile ilk kez olay günü buluşan sanığın, mevcut akıl zayıflığını bilmeden evine götürüp rızasıyla sevişmesinde cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir neden olmaması, gerçekleştirilen eylemlerin atılı suçları oluşturmadığı gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK´nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 28.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.